Central European Ingatlanalap

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

KÉRJÜK, HOGY AZ ALÁBBI TÁJÉKOZTATÁST FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS NE IRATKOZZON FEL A HÍRLEVÉL LISTÁRA, AMENNYIBEN AZ ALÁBBI FELTÉTELEKKEL NEM ÉRT EGYET. A HÍRLEVÉL LISTÁRA FELIRATKOZÁSSAL SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉHEZ HOZZÁJÁRUL.

Adatkezelés

Személyes adataim megadásával önkéntesen, visszavonásig, részletes tájékoztatás birtokában kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Central European Ingatlanalap (székhelye: 1037 Budapest, MONTEVIDEO UTCA 2. C. épület; adószáma: 18645565-2-41; a továbbiakban: „CEI”) az önkéntesen megadott személyes adataimat direkt marketing tevékenység folytatása céljából kezelje (így különösen, de nem kizárólagosan a termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban részemre ingyenesen tájékoztatást, információt, reklámanyagot, hírlevelet illetve egyéb marketinganyagot küldjön), valamint ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat a CEI és a Plaza statisztikai kiértékeléshez, illetve piackutatási célokra felhasználja. A hozzájárulásom visszavonásig érvényes.
Tudomásul veszem, hogy az adatszolgáltatás alapján postai úton, telefonon, illetve e-mailen kaphatok megkeresést a CEIl részéről.

Kezelt személyes adatok köre

A CEI az Ön által megadott személyes adatokat – név, e-mailcím, lakcím, levelezési cím, munkahely megnevezése – kezeli.

Adatkezelés célja

Az Ön által megadott adatokat a CEl, mint adatkezelő bizalmasan, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak – így különösen a 2011. évi CXII. törvénynek, valamint a 2001. évi CVIII. törvénynek – megfelelően kezelik, és azokat elsősorban az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatások teljesítésére (ideértve a Hűségkártya programban való részvételhez szükséges regisztrációt is), valamint termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos információk eljuttatására, hírlevél küldésére, kapcsolattartásra használják fel, továbbá statisztikai kiértékeléshez, illetve piackutatási célokra.

Adattovábbítás

Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a CEI az Ön személyes adatait leányvállalatainak vagy társult vállalkozásainak, ügynökségeinek átadja. Az Ön személyes adatainak a CEI-hez tartozó vállalkozás részére történő átadás esetén, a CEI még az adatok átadása előtt tájékoztatja Önt a tervezett adatátadásról. A CEI az Ön adatait áruba nem bocsátja, azokat kizárólag az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatások teljesítésére, valamint termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos információk eljuttatására, kapcsolattartásra használja fel, valamint statisztikai kiértékeléshez, illetve piackutatási célokra.

Adatkezelés időtartama

Az Ön által megadott személyes adatok az adatkezelési cél megvalósulását követően, illetve az Ön erről szóló írásbeli kérelme esetén kerülnek törlésre, eddig az időpontig a CEI jogosult az Ön személyes adatinak kezelésére.
Abban az esetben, ha nem kívánja, hogy a továbbiakban megkeressük Önt, vagy adatai kezeléséhez a továbbiakban nem kíván hozzájárulni, hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alább címen: Cental European Ingatlanalap, 1148 Budapest, Kerepesi út 52. (a borítékon kérjük tüntesse fel a Plaza nevét is).

Adatbiztonság

A CEI biztosítja az Ön személyes adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint bevezeti azokat az eljárási szabályokat, melyek az Ön személyes adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

Jogorvoslat

A CEI bármikor lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését. Ezenkívül Önt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. További kérdéseivel forduljon bizalommal hozzánk.
Abban a nem várt esetben, ha az Ön által megadott személyes adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) szerint az illetékes adatvédelmi hatósághoz (jelenleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Info.tv. 14.§ -23.§, valamint az 52.§-71.§ tartalmazza.
A Plaza nyilvántartási száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásban: NAIH-66813/2013.